Soutěžní úkol:
zašlete na e-mailovou adresu soutez@svazpekaru.cz fotografii, na které bude soutěžící, jím upečená vánočka a jeho zákonný zástupce. Další informace níže:

PRAVIDLA-SOUTĚŽE