Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola Opava

Naše škola je v současnosti největší multioborovou školou v regionu, která poskytuje moderní zázemí pro odborné vzdělávání žáků a studentů. Kromě jiného vyučuje tříletý obor Pekař, po jehož úspěšném absolvování je možné doplnit o maturitu. Žáci vykonávají odborný výcvik nejen ve školní pekařské dílně ale také u smluvních partnerů (pekařství a cukrářství Knappe, hypermarket Globus), kde získávají odborné zkušenosti a možnost výdělku. Pro zájemce realizujeme i stáže v zahraničí.

www.sshsopava.cz/skola

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice

Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice je v současnosti v rámci středních odborných škol skladbou studijních a učebních oborů a stoletou tradicí jedinečnou školou tohoto typu v České republice. 

Naši absolventi jsou výborně připraveni pro budoucí uplatnění v potravinářském průmyslu a ve službách. 

Máme moderní vybavení, což umožňuje maximální propojenost teoretických znalostí s praktickými dovednostmi (moderní odborné učebny, nadstandardně vybavená pracoviště odborného výcviku a praxe, školní pekárny a cukrárny, cvičný školní mlýn, cvičná kuchyně, výukové bary pro číšníky, chemické a biologické laboratoře, multimediální učebny, školní prodejna). 

Máme kvalifikovaný pedagogický sbor, přistupujeme individuálně ke každému žákovi. Usilujeme o osobnostní růst každého žáka. 

www.spspas.cz

STŘEDNÍ ŠKOLA PROF. ZDEŇKA MATĚJČKA, OSTRAVA – PORUBA

 …ŠKOLA S DOBRÝM JMÉNEM

 „Všude je chleba o dvou kůrkách. Křupavé kůrce na voňavém chlebu málokdo odolá.“ 

Na naší škole se vyučíš pekařem a můžeš se prosadit v pozici zaměstnance v malých, středně velkých i velkých pekárnách.

Moravskoslezský kraj poskytuje formou stipendií přímou finanční podporu žákům tohoto oboru. Skládá se z motivační a prospěchové složky a můžeš získat až 17 000 Kč ročně. K tomu si připočti finanční odměnu za produktivní práci v pekárně v rámci odborného výcviku. 

V projektu Erasmus+ se můžeš zúčastnit čtrnáctidenní pracovní stáže v Itálii. Získáš tak cenné zkušenosti ve svém oboru. 

Přijď mezi nás a staň se žákem Střední roku 2019 v rámci Moravskoslezského kraje

www.skolspec.cz

Střední škola Brno, Charbulova

Máš rád(a) vůni čerstvého pečiva? Jsi tvůrčí? Souhlasíš s názorem, že řemeslo má zlaté dno? Pokud jsi odpověděl(a) třikrát ano, máš skvělé předpoklady vyučit se pekařem. Na Charbulce (Střední škola Brno, Charbulova, p.o.) Tě všemu důležitému naučíme. Můžeš s námi zažít mnoho společných akcí, které škola zajišťuje nebo se jich účastní. Pekařem se u nás můžeš stát po třech letech studia nebo za jeden rok, pakliže už máš výuční list nebo maturitní vysvědčení.

www.charbulova.cz

VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská, Praha 2

VOŠ, SPŠ a SOŠ, Podskalská 10, Praha 2 je škola zřízena Hlavním městem Prahou a svoji polohou i dobrou dopravní obslužností je vhodná i pro mimopražské zájemce o studium. Zájemcům z jiných regionů zprostředkováváme ubytování v partnerských domovech mládeže. Kořeny školy sahají až do roku 1868 a nosným oborem po celou dobu existence školy byla potravinářská technologie. Veškeré studijní obory na střední škole jsou ukončeny maturitní zkouškou. V rámci oboru Technologie potravin se ve škole realizuje školní vzdělávací program Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků. O absolventy školy je na trhu práce značný zájem a uplatňují se především na technologických pozicích v potravinářském odvětví. Škola disponuje malou školní pekárnou, kde se žáci ve frekvenci 1x měsíčně naučí všem základním technologickým postupům výroby, především chleba a pečiva. Získané dovednosti si žáci ověří v rámci 2týdenních odborných praxí v 1. – 3. ročníku v partnerských pekárnách. Při maturitní zkoušce v profilové části musí žák vyrobit vylosovaný výrobek a v laboratořích musí zvládnout jeho mikrobiologický i chemický rozbor. Toto prověření znalostí svědčí o dobré připravenosti absolventů školy na trh práce.

www.podskalska.cz

Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka

Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka je školou s více než 60 letou tradicí. Od roku 2008 se ve dvouletých cyklech pravidelně účastní světových olympiád. S cukrářskými a jedním pekařským výrobkem získala celkem 5 zlatých, 5 stříbrných a 6 bronzových olympijských medailí.

www.ssgs.cz

Odborné učiliště a Praktická škola Brno

Zvládneš ruční tvarování běžného, jemného pečiva a chleba, přípravu výrobků před pečením. Získáš dovednosti při kontinuální výrobě chleba a pečiva v průmyslové pekárně. Uplatnění najdeš v řemeslné pekárně, průmyslové pekárně nebo potravinářském průmyslu. Obor Potravinářské (pekařské) práce trvá 2 roky a je vhodný pro dívky i hochy. Po závěrečné zkoušce získáš výuční list. 

www.oupslomena.cz

Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh

Jsme moderní škola připravující studenty pro práci v sociální oblasti, gastronomii, zemědělství a zahradnictví. Nový učební obor Pekař zakončený získáním výučního listu je u nás vyučován již druhým rokem. Absolvent se uplatní při výkonu povolání pekař v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých pekárnách a obchodních zařízeních zabývajících se prodejem pekařských výrobků. Po nezbytném zapracování je rovněž připraven pro podnikatelskou činnost.

www.ssspzabreh.cz

Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy, Valašské Meziříčí

Chceš se naučit poctivou pekařskou práci? Pojď studovat do Valašského Meziříčí. Naše škola je vybavená moderními technologiemi a učitelé jsou profesionálové ve svém oboru. Již dvakrát za sebou jsme získali titul Nejlepší pekárna Valašského království. Navíc, kromě odborných znalostí a dovedností máš možnost získat i finanční příspěvek od Zlínského kraje. Tak mrkni na náš web, podej přihlášku a staň se mistrem oboru Pekař i ty 

www.isscopvm.cz

Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové

Obor pekař na Střední škole služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové vyučujeme od roku 2000. Máme vybudované kvalitní zázemí ve vlastních školních dílnách a zároveň praxe probíhá i přímo v provozu u smluvních partnerů. Žáci si v rámci odborné přípravy osvojují tradiční i inovativní postupy při přípravě kompletního sortimentu pekařských výrobků, seznamují se s moderními technologiemi a trendy, učí se obsluhovat stroje a vybavení. Pravidelně se účastní soutěží a absolvují i odborné zahraniční pracovní stáže. Absolventi se bez problémů uplatňují ve všech typech podnikatelských subjektů v oblasti pekařské výroby v pozici zaměstnance, ale jsou připraveni  i na soukromé podnikání v oboru.

www.sssoghk.cz

Střední škola obchodní, České Budějovice

Na profesní dráhu, která je doprovázena vůní pečiva, se na Střední škole obchodní, České Budějovice, Husova 9 připravují žáci v oboru vzdělávání Pekař.

Cílem učitelů je předat žákům nejen kvalitní teoretické znalosti, ale především naučit je praktickým dovednostem, které uplatní ve svém budoucím zaměstnání. Proto při přípravě žáků na jejich profesní dráhu pekaře spolupracujeme s pekárnou Penam, a. s., České Budějovice, kam žáci docházejí při odborném výcviku.

Žáci naši školu reprezentují ve školních i v celorepublikových soutěžích, ve kterých se jim velmi daří a získávají zde mnohá ocenění i medailová umístění.

Svůj obor žáci pravidelně prezentují na výstavě Vzdělání a řemeslo na českobudějovickém výstavišti, na Farmářských trzích v supermarketu Ternu, účastní se workshopu pro výchovně-kariérové poradce ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou. Své vědomosti si žáci doplňují na mnoha exkurzích.

Po ukončení studia se žáci oboru Pekař úspěšně uplatňují v profesním životě.

www.sso.cz

Střední škola živnostenská Sokolov

Obor Pekař. Uplatnění: při výkonu povolání pekař v pozici zaměstnance menších a středně velkých výroben zabývajících se prodejem pekařských výrobků.

Obor Pekařské práce. Uplatnění: při výkonu povolání dělník pekařské výroby v odvětví potravinářském v pozici zaměstnance menších a středně velkých výroben zabývajících se prodejem pekařských výrobků.

www.zivnostenska-sokolov.cz

Střední odborné učiliště Gastronomie a podnikání, Praha 9

Absolvent se uplatní při výkonu povolání ve velkých, středně velkých i malých pekárnách a odborných zařízeních, zabývajících se prodejem pekařských výrobků. Dokáže zpracovávat základní suroviny, pomocné látky a přísady pro výrobu pekařských výrobků. Ovládá ruční i strojovou výrobu a technologické procesy při výrobě chleba a pečiva. Obsluhuje a provádí základní údržbu technologického zařízení, zná činnosti související s prodejem pekařských výrobků. Je schopen hodnotit kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků dle norem. Po nezbytném zpracování je připraven pro podnikatelskou činnost.

www.sougastro.cz